Onderhoud van een houten vloer

Wijzigingen in uitzicht

Een houten terras vereist geen specifiek onderhoud als de gebruiker de kleurverandering aanvaardt.
10-2-3-img01
10-2-3-img01
10-2-3-img01

Het visuele aspect van het hout evolueert onder invloed van bepaalde omgevingsinvloeden zoals licht, temperatuur, vochtigheid, vorst, wind … De wijziging in het visuele aspect van een houten oppervlak vloeit voort uit complexe invloeden die te maken hebben met de chemische en fysische veranderingen die zich bij hout voordoen. Deze wijzigingen, waarvan de meest opvallende de natuurlijke vergrijzing van het hout is, worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de fotochemische afbraak van de componenten in de celwand, en dan vooral van het lignine. Deze kleurverandering heeft geen invloed op het houten oppervlak. De fysische en mechanische eigenschappen wijzigen niet, en de interne structuur van het hout blijft intact. Kleurloze afwerkingen hebben weinig of geen zin tegen deze wijzigingen van het uitzicht.


10-2-3-img01

Reiniging

Het is noodzakelijk om een houten vloer tweemaal per jaar grondig te reinigen. Dat moet gebeuren met water en een borstel met harde haren. Let erop dat u eventuele groeven in het oppervlak van de houten vloer tot op de bodem uitkuist. De reiniging is absoluut nodig om elke vorming van schimmel of iedere vastzetting van diverse vormen van vervuiling tegen te gaan. Dat zijn immers de belangrijkste bronnen voor gladheid. Een niet-onderhouden houten vloer kan gevaarlijk worden bij stilstaand water.

Afwerkingen

Een afwerkingsbehandeling is bedoeld om het oppervlak van het hout te beschermen tegen een geleidelijke vergrijzing en om dimensionale veranderingen te beperken door de uitwisseling van vocht uit de omgevingsgraad te beperken. Door te kiezen voor een afwerking die aangepast is aan een specifiek gebruik, worden de esthetische kwaliteiten van het hout gevaloriseerd, op voorwaarde dat het correct wordt onderhouden. Het is echter een illusie om te denken dat men, door een afwerkingsproduct aan te brengen, duurzaam en zonder herhaalde tussenkomsten kan vermijden dat het hout evolueert. Bovendien moet de afwerking ieder seizoen opnieuw worden aangebracht als men de kleur wil behouden, want in de winter wordt het product al snel weer weggewassen.