Conform de meest strikte technische vereisten.

De producten van NÖVLEK® worden ontwikkeld om de tand des tijds te doorstaan, maar ook om het leven van de gebruikers ervan makkelijker te maken. Ieder onderdeel wordt grondig bestudeerd, en bij de fabricatie ervan worden de meest geavanceerde materialen en technologieën gebruikt.

Door continu te vernieuwen en geen compromissen te maken op het vlak van de vereisten, slagen wij erin om onze producten steeds beter te laten presteren, zodat de gebruikers ervan beschikken over producten die beantwoorden aan hun behoeften, makkelijk te gebruiken zijn, alsook krachtig, betrouwbaar en duurzaam, en bovendien garant staan voor een langdurige stabiliteit van het gerealiseerde bouwwerk.

Een van de producten uit het NÖVLEK®-gammais het onzichtbaar bevestigingssysteem HardWood Clip® dat werd ontworpen voor buitengebruik, in de meest extreme omstandigheden en met de hardste houtsoorten. Naargelang van het type bouwwerk moet de bevestiging tijdens de hele levensduur bestand zijn tegen diverse belastingen en krachten die onder andere door het hout zelf worden gegenereerd, maar ook tegen weersomstandigheden (warmte, vorst, vochtigheid …) en milieu-invloeden (vervuiling …).

Daarom hebben wij een vrijwillige procedure opgesteld voor een technische evaluatie van ons bevestigingssysteem HardWood Clip®. Deze procedure controleert en bevestigt dat het systeem conform is aan de geldende reglementeringen en normen in Frankrijk en België, die garant staan voor een stabiele en duurzame constructie.

De technische evaluaties zijn uitgevoerd door erkende onafhankelijke instellingen.

avantages-hardwoodclip Conform de norm NF DTU 51.4.

HardWood Clip® is het enige onzichtbaar bevestigingssysteem van dit type dat door een erkende onafhankelijke instelling (FCBA, Bordeaux) is beoordeeld in overeenstemming met de vereisten van de norm NF DTU 51.4. (Bouwwerken Houten buitenvloerbekledingen) inzake bevestiging voor vloerbekledingsplanken.

Meer …
Er werden erg strenge tests uitgevoerd om de scheur- en schuifweerstand te beoordelen, alsook tests voor stabiliteit en weerstand bij sterke schommelingen in evenwichtsvochtigheid van de planken. Deze tests werden gerealiseerd bij een stabiele houtsoort (Ipé) en bij een minder stabiele houtsoort (Bangkirai). Op basis hiervan kon worden vastgesteld dat het bevestigingssysteem HardWood Clip® perfect beantwoordt aan de vereisten van de norm. Alle resultaten en conclusies zijn door het FCBA in een beoordelingsdossier vastgelegd.
avantages-hardwoodclip Technische goedkeuring ATG met certificering. HardWood Clip® is het enige onzichtbare bevestigingssysteem dat een technische goedkeuring met certificering heeft gekregen voor montages in hout (terrassen en gevelbekledingen), afgeleverd door de BUtgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) na beoordeling en goedkeuring door het TCHN (Technische Centrum voor de Houtnijverheid).
Design Awards De HardWood Clip® is bovendien ook bekroond met de bekende en prestigieuze Red Dot Design Award en IF Product Design Award tijdens de twee belangrijkste ontwerpwedstrijden ter wereld voor de kwaliteit van het concept en voor zijn innovatief karakter, zowel wat betreft de vorm als wat betreft de functionaliteit.