HardWood Clip®

Met versteviging in roestvrij staal

Octrooi aangevraagd
 • avantages-hardwoodclip
 • avantages-hardwoodclip
 • avantages-hardwoodclip
 • avantages-hardwoodclip

 • 1. Vastschroeven van de planken op de draagbalken in een hoek van 45° – Zelfborende schroef in roestvrij staal A2
 • 2. Symmetrisch profiel en omkeerbare planken
 • 3. Geïntegreerde afstandshouder
 • 4. Versteviging in roestvrij staal met hoge hardheid
 • 5. Vooraf gegroefd over de hele lengte of lokaal gegroefd met freesmachine
avantages-hardwoodclip

Buitengewone stijfheid en vermogen om de uitzettingsbewegingen van het hout op te vangen.

Structuur bestaande uit 2 materialen die uitzonderlijke prestaties garanderen.

hardwood-clip
1. Verstevigingsarmatuur in roestvrij staal met zeer hoge hardheid
 • Bedekt het volledige oppervlak van de bevestiging.
 • Garandeert de buitengewone stijfheid en de duurzaamheid van de bevestiging.
 • Verstevigd door niet-buigende en niet-vervormende nerven die een uitermate hoge spankracht garanderen voor de planken op de draagbalken.
 • Garandeert een perfecte positionering van de schroefkop en verhindert doorboring van de bevestiging.
2. Harde schaal in stevig kunsthars
 • Vermogen om de uitzettings- en krimpbewegingen van het hout op te vangen, met geheugeneffect.
 • Vernieuwend concept om te vermijden dat de bevestiging bij het vastschroeven zou vervormen en doorbuigen.

Vastschroeven van de planken op de draagbalken.

De planken worden in een hoek van 45° op de draagbalken geschroefd met behulp van de bevestiging.

 • Garandeert een perfecte montage van de planken op de draagbalken.
 • Garandeert de stevigheid en de stabiliteit van het terras.
 • Beheerst de overlangse blokkering van de planken.
 • Controleert de richting waarin het hout beweegt.
 • Garandeert de duurzame alignering van de in stuikverbinding gelegde planken.
 • Garandeert dat de planken permanent op de draagbalken vastgemaakt zijn.
hardwoodclip-vissage

Controle van de richtingen van het hout.

Perfecte alignering van de planken en gelijkmatige afstanden.

hardwoodclip-controle-mouvement-bois
 • 1. Richting waarin de planken uitzetten
 • 2. Richting waarin de planken krimpen
 • 3. Klemkant van de planken
 • 4. Schroefkant van de planken

Een enkele kant van de planken wordt op de draagbalken (4) geschroefd.
De andere kant (3) wordt met de bevestigingen stevig op de draagbalken vastgeklemd.
Wanneer de planken uitzetten en krimpen, zullen de bewegingen van het hout van nature de makkelijkste weg kiezen waarin ze de minste tegenstand krijgen, m.a.w.: weg van de schroefkant (zie bovenstaande illustratie).
Hierdoor kan de gelijkmatige en constante afstand tussen de planken in de tijd worden gegarandeerd, net als de alignering van de in stuikverbinding gelegde planken.


Geïntegreerde afstandshouder

De afstand tussen de planken wordt automatisch gerealiseerd en is identiek.

hardwoodclip-cale-ecartement-1

1. Afstandshouder in stevig kunsthars

 • 1. Drie formaten voor de afstandshouder (3 mm – 5 mm – 7 mm) om een correcte afstand tussen de planken te garanderen, afhankelijk van de gebruikte houtsoort, de vochtigheidsgraad ervan op het ogenblik van de plaatsing, de breedte en de weersomstandigheden.

 • hardwoodclip-cale-ecartement-2
 • 2. Vangt de uitzettingsbeweging van het hout op, zonder de kopse kant van de planken te beschadigen.

 • hardwoodclip-cale-ecartement-3
 • 3. Vernieuwend ontwerp dat moet garanderen dat de bevestiging bij de plaatsing niet vervormt.

 • 4. Geheugenmateriaal dat opnieuw zijn eerdere vorm en afmetingen aanneemt wanneer de planken naar hun beginpositie terugkeren.
hardwoodclip-terrasse-bois

Antislipsysteem.

Hechtnerven om ervoor te zorgen dat de bevestiging bij het vastschroeven op zijn plaats blijft.

 • Verhinderen dat de bevestiging bij het vastschroeven achteruitgaat.
 • Garanderen dat de bevestiging in de groef valt alsook dat ze horizontaal blijft.
hardwood-clip-002

1. Antislipsysteem en stabiliteitscorrector


4-0-img11

Omkeerbare en symmetrische planken.

De 2 kanten van de planken kunnen worden gebruikt.

 • Gladde kant / gegroefde kant Minder voorraad : één voorraad volstaat om te voldoen aan alle vragen van de klanten.
 • Twee gladde kanten Minder verliezen : de twee kanten kunnen worden gebruikt, m.a.w.: men kan de verliezen beperken alsook de plaatsingsrichting en de mooiste kant kiezen.
hardwoodclip-cale-ecartement-1

De meeste profielplanken die voorzien zijn voor een onzichtbare bevestiging, zijn niet omkeerbaar omwille van hun asymmetrisch en soms unidirectioneel profiel. Slechts één kant van de planken kan worden gebruikt. Als de bovenkant beschadigd is, is de plank niet meer bruikbaar en dus verloren.

In tegenstelling tot andere onzichtbare bevestigingssystemen is het groefprofiel van de HardWood Clip® perfect symmetrisch en omkeerbaar.

De 2 kanten van de planken kunnen worden gebruikt, zonder onderscheid.

Hierdoor verbetert de kwaliteit, vergemakkelijkt de plaatsing en verminderen de verliezen.

4-0-img12

Vervanging van een plank

In onze instructiegids worden verschillende methodes beschreven.

Dankzij de HardWood Clip®-bevestigingen kan een plank vervangen worden zonder dat de hele constructie gedemonteerd moet worden.

Verschillende methodes worden in detail beschreven in onze gids “Vervanging van een plank”, die op de site gedownload kan worden.


Universeel

Ontworpen voor gebruik met de meeste houtsoorten en voor heel wat verschillende toepassingen.

 
TROPISCHE HOUTSOORTEN* LOOFBOMEN UIT GEMATIGDE KLIMAATZONES* HARSHOUDENDE HOUTSOORTEN* OVERIGE* (Thermowood® – Accoya® – Kebony® – Heveatech – Bamboe – Composiet)
Houtsoorten green-circle green-circle green-circle green-circle
Dikte van de planken* Alle plankdiktes vanaf 20 mm (20 – 21 – 25 – 28 – 32 – 48 mm)
Breedte van de planken* Alle plankbreedtes tot 145 mm. Respecteer de vereiste slankheidsgraad voor de houtsoort. Daarboven wordt geval per geval bekeken, naargelang van de houtsoort, de dikte, de plaatsingsomstandigheden … Mengen van de breedtes mogelijk bij eenzelfde bouwwerk
Terras green-circle green-circle green-circle green-circle
Gevelbekleding (horizontaal of verticaal) green-circle green-circle green-circle green-circle
Schuine plaatsing van de planken green-circle green-circle green-circle green-circle
*Respecteer absoluut de vereisten die horen bij de gekozen houtsoort (NF B 54-040), de vereisten vermeld in de geldende normen en reglementeringen (met name NF-DTU 51.4 en 41.2), de maximale slankheidswaarden (breedte/dikte), de instructies voor de plaatsing en het aanbrengen van de groeven, de regels van de kunst en de goede praktijken. Back to Top

Makkelijke en snelle installatie.

40% sneller.


Met de HardWood Clip® kan bij de plaatsing (excl. de structuur) minstens 40% tijdswinst worden geboekt ten opzichte van een traditionele plaatsing. Terzelfdertijd kan meer duurzaamheid en veiligheid worden geboden, alsook garanties voor een minstens gelijkwaardige bestendigheid en stabiliteit.

De HardWood Clip® is bovendien veel makkelijker en sneller te plaatsen dan de meeste bestaande onzichtbare bevestigingen.

Dankzij het HardWood Clip®-bevestigingssysteem worden 3 lange en moeilijke stappen vermeden:

• De plaatsing van de afstandshouders tussen alle planken
• Het uitlijnen van de schroeven met behulp van een touw aan elke draagbalk
• Het uitmeten en lokaliseren van de posities voor alle schroeven

en worden 2 stappen gehalveerd:

• Het voorboren en frezen van alle schroefopeningen
• Het inschroeven van 2 schroeven op ieder montagepunt

Door met de HardWood Clip® te werken, kunnen de positionering van de bevestiging, de spreiding tussen de planken alsook het indraaien van de bevestiging en het vastzetten van de plank in één enkele stap gerealiseerd worden. Daarenboven is slechts één enkele bevestiging nodig om telkens een plank op een draagbalk te monteren (2 schroeven verplicht bij traditionele plaatsing).
De nagestreefde kwaliteit bij het ontwerpen en produceren van alle componenten van het HardWood Clip®-bevestigingssysteem garandeert een uitzonderlijk werkcomfort en een hoge efficiëntie voor de plaatser.

Traditionele plaatsing

3-1-img01 3-1-img01 3-1-img01 3-1-img01 3-1-img01

HardWood Clip®

3-1-img01

De HardWood Clip® vrijwaart de vezels van het hout en de schroeven.

De HardWood Clip® zorgt voor aanzienlijk minder risico’s van barsten veroorzaakt door de natuurlijke bewegingen van het hout.

4-1-img02
Door gebruik te maken van het HardWood Clip®-bevestigingssysteem, worden de vezels van het hout beschermd tegen de sterke belastingen en effecten waaraan ze zijn blootgesteld bij een traditionele plaatsing met zichtbare bevestiging, namelijk de uitzettings- en krimpbewegingen van het hout in de breedte die zich voordoen tussen de droge en natte seizoenen.
Bij een traditionele plaatsing met zichtbare bevestiging worden de planken immers vastgezet met twee schroeven, in de breedte, die door de plank heen gaan om ze stevig vast te zetten op de draagbalk en iedere beweging te vermijden.
Maar wanneer het hout gaat uitzetten en krimpen, oefent het een aanzienlijke kracht en druk uit op de schroeven die er doorheen zitten. De vezels van het hout worden hierdoor beschadigd en raken verzwakt, en er ontstaan barsten en vervormingen. In sommige gevallen kunnen de schroeven door deze zware belastingen ook breken.
  hardwoodclip-controle-mouvement-bois
 • 1. Richting van de krachten die op de vezels van het hout en op de schroeven worden uitgeoefend.
 • 2. Aanzienlijke druk op de vezels van het hout wanneer de planken uitzetten, krimpen en bewegen.
  hardwoodclip-controle-mouvement-bois
 • 1. Richting waarin de planken uitzetten
 • 2. Richting waarin de planken krimpen
 • 3. Klemkant van de planken
 • 4. Schroefkant van de planken
Dankzij het sinds lang beproefde bevestigingsprincipe van de HardWood Clip®-bevestigingen wordt geen enkele druk uitgeoefend op de vezels van het hout, die gevrijwaard zijn bij uitzettings- en krimpbewegingen. De bewegingen van de plank worden onder controle gehouden en doen zich steeds in dezelfde richting voor, aan de andere kant van de schroefkant, zonder enig storend obstakel tegen te komen.

Superieure duurzaamheid tegenover de traditionele plaatsing

De integriteit van het oppervlak van de planken blijft behouden en de vele plaatsen in het hout waar water zou

kunnen indringen, zijn weggewerkt. Door gebruik te maken van de onzichtbare HardWood Clip®-bevestigingen, kunnen de schroefgaten in het oppervlak worden weggewerkt. Via deze gaten kunnen water en vuil immers makkelijk in het hout indringen. De HardWood Clip® annuleert ook de eventuele barsten en beschadigingen die zich kunnen voordoen aan het oppervlak van de planken en aan de bevestigingspunten, waarlangs ook water in het hout kan indringen.

HardWood Clip® (TWIN-profiel)

4-1-img06  

Traditionele plaatsing met zichtbare bevestiging: meerdere plaatsen waarlangs water kan indringen en worden vastgehouden.

4-1-img06
  4-1-img05

Uitzonderlijke stabiliteit.

Iedere plank wordt rechtstreeks op de draagbalken geschroefd.

In tegenstelling tot de andere bestaande onzichtbare bevestigingen is de HardWood Clip® het enige onzichtbare bevestigingssysteem waarbij iedere plank rechtstreeks op de draagbalken wordt geschroefd. Door deze bevestiging zitten de planken stevig vast. Ze kunnen op geen enkele manier in de lengte bewegen. Ze worden stevig op de structuur geklemd door een kracht die veel groter is dan wat volgens de geldende normen vereist is.
  3-1-img07

Ongeëvenaarde veiligheid.

Annuleert de risico’s op letsels.

De HardWood Clip®annuleert ieder risico op letsel dat zich bij een traditionele plaatsing zou kunnen voordoen door het door de bevestiging beschadigde houtoppervlak of door de uitstekende schroefkoppen. De HardWood Clip® annuleert ook ieder risico van verbrande voeten door de door de zon opgewarmde schroefkoppen.
  3-1-img08

Van esthetische topkwaliteit.

Alleen de kwaliteit is zichtbaar.

Geen enkele bevestiging en geen enkel gat is zichtbaar. Het oppervlak van de planken blijft in perfecte staat. De niet-reflecterende coating en de zwarte kleur van de HardWood Clip®-bevestigingen, alsook het antiekbruine roestvrij staal van de schroeven garanderen een perfecte discretie tussen de planken en vangen zowel het licht als de zonnestralen op. Dankzij de geïntegreerde afstandshouder en het principe waarbij de bewegingen van het hout onder controle worden gehouden, is de HardWood Clip® het enige bevestigingssysteem dat een regelmatige en constante afstand tussen alle planken garandeert, ook na verloop van tijd, en dat in tegenstelling tot de andere zichtbare bevestigingen of de traditionele plaatsing.
  3-1-img09

De garantie van een product van topkwaliteit.

10 essentiële vereisten die de kwaliteit van een bevestiging garanderen.

De HardWood Clip® is het enige onzichtbare bevestigingssysteem dat voldoet aan de 10 essentiële minimumvereisten waaraan een (zichtbaar of onzichtbaar) bevestigingssysteem voor terrassen moet voldoen:

 • 1. Beoordeling door een onafhankelijke instantie: de bevestiging moet globaal beoordeeld zijn door een onafhankelijke en erkende gespecialiseerde instantie, wat heeft geleid tot de opmaak van een technisch en uiterst nauwkeurig plaatsingsbestek.
 • 2. Roestvrij staal: de bevestigingen en hun metalen onderdelen moeten van roestvrij staal zijn.
 • 3. Overname van de trekspanningen: de bevestiging moet de planken voldoende op de draagbalken klemmen zodat aanzienlijke trekspanningen overgenomen kunnen worden.
 • 4. Overname van de schuifspanningen: de bevestiging moet schuifspanningen kunnen overnemen.
 • 5. Uitzetting en krimping opvangen: de bevestiging moet het uitzetten en krimpen van het hout tussen droge en vochtige periodes kunnen opvangen.
 • 6. Automatische aanspanning van de planken: de bevestiging moet ervoor zorgen dat de planken automatisch op de draagbalken worden geklemd.
 • 7. Blokkering van de beweging in de lengte: de bevestiging moet iedere beweging van de planken in de lengte blokkeren.
 • 8. Aangepast aan de houtsoort: de keuze van het bevestigingssysteem moet worden aangepast aan de houtsoort, aan de kenmerken van de planken (dikte, breedte), aan de vochtigheidsgraad van het hout bij de plaatsing, aan de weersomstandigheden …
 • 9. Duurzaamheid: de bevestiging moet bestand zijn tegen de bewegingen van het hout, tegen veroudering, uv-straling en alle bijzondere omstandigheden die ontstaan door de omgeving en het gebruik (houtsoort, extreme temperaturen, vorst …).
 • 10. Fabricatiekwaliteit: de kwaliteit van de materialen en van de fabricatie van de bevestigingen moet de vereiste prestaties garanderen en minstens constant blijven in de tijd.

Exclusieve zelfborende SPAX®-schroef in roestvrij staal A2.

Ontworpen voor HardWood Clip® en voor gebruik met de hardste houtsoorten.

vis-pax-v2
 • 1. SPAX golfsnedeprofiel
 • 2. SPAX CUT-punt
 • 3. Remribben
 • 4. Kleine bolkop
 • 5. SPAX T-STAR plus torx-gleuf
 • 6. Kleur “Antiek”-bruin in de massa
Logos_SPAX_4x45_230
 • Exclusief: ontwikkeld door de wereldleider SPAX® samen met ARCHI WOOD. Deze schroef wordt exclusief gebruikt voor de HardWood Clip® en voor de andere bevestigingsproducten van NÖVLEK®.

 • Inox A2 II: roestvrij staal, vervaardigd in Europa, van uitzonderlijke kwaliteit, met antifrictiecoating en sterk beschermende roestwerende coating.

 • SPAX CUT-punt: zeer nauwkeurige positionering van de schroef, maakt schroeven zonder voorboren mogelijk (zie onze instructies voor plaatsing) en vermindert doeltreffend de splitsbaarheid van het hout.

 • Kleine kop: ontworpen om de kopse kant van de plank niet te beschadigen, garandeert zowel maximale discretie als hoge mechanische weerstand.

 • SPAX T-STAR plus torx-gleuf: de T-STAR plus torx-indruk werd ontworpen door SPAX® om een optimale behuizing van het bit te garanderen, zonder schuifeffect, ter bevordering van de optimale overdracht van de kracht.

 • Schroefdraad met SPAX golfsnedeprofiel: garandeert snel en veilig vastschroeven.

 • Kleur “Antiek”-bruin: het roestvrij staal wordt tijdens het productieproces van de schroef in de massa gekleurd. Garandeert maximale discretie en zorgt voor een sterk verminderde reflectie van licht of zonnestralen.

 • MULTI-kop met remribben: de schroef wordt afgeremd zodra ze tegen de roestvrijstalen armatuur van de bevestiging botst.

 • ETA-12/0114: de zelfborende SPAX®-schroeven hebben een Europese technische goedkeuring (European Technical Approval) gekregen.

 • Made in Germany: de schroef wordt gemaakt in Duitsland, zoals alle producten van SPAX®.

SPAX T-STAR plus.

Optimale behuizing voor het bit en betere geleiding.
 • Absolute precisie bij het afstellen.
 • Hogere hardheid.
 • Perfecte overdracht van het schroefkoppel.
 • Lange levensduur.

Kleine kop.

Ontworpen voor de onzichtbare HardWood Clip®-bevestigingen om een optimale aanspanning te verzekeren, samen met maximale discretie en het uitblijven van schade aan de kopse kant van de plank.

4-2-img02
4-2-img03

Waarom het voorboren de schroef beschermt en tijdswinst oplevert bij harde houtsoortenOnze SPAX®-schroeven zijn zelfborend en zijn vervaardigd in roestvrij staal van topkwaliteit. Dit garandeert optimale mechanische prestaties en maakt het mogelijk om ze te gebruiken zonder voorboring. Ze zijn langdurig en met succes getest om hun efficiëntie en bestendigheid te kunnen garanderen. Opeenvolgend in- en uitschroeven zonder voorboring, inschroeven in hoeken van 90° en 45° door planken van het hardste hout, zoutsproeitests … Desondanks raden wij toch aan om bij gebruik van deze schroeven toch voor te boren (zie onze instructies); dat zal de efficiëntie en de kwaliteit van uw werk alleen maar ten goede komen.

Vermindert het risico op schroefbreuken: bij het inschroeven maakt de schroef een draaiende beweging rond haar as die een schuifspanning genereert en het materiaal verzwakt. Door voor te boren, wordt deze spanning sterk verminderd en kan de bestendigheid van de schroef worden bewaard.
4-2-img03
4-2-img03
Anderzijds veroorzaakt de hoge dichtheid van harde houtsoorten een sterke opwarming van de schroef, die ervoor zorgt dat de mechanische weerstand van de schroef vermindert in verhouding tot de temperatuurstijging. Door voor te boren, vermindert de opwarming van de schroef en blijft haar mechanische weerstand bewaard, zelfs als de snelheid van de elektrische schroevendraaier fout is ingesteld. Verder moeten we opmerken dat de opwarming van de schroef eveneens sterk kan worden verminderd door tijdens het voorboren een betere afvoer te voorzien van de houtspaanders die door het boren van het gat ontstaan. Door voor te boren, vermindert ook de kracht die het schroefbit moet uitoefenen op de indruk van de schroefkop.

Vergemakkelijkt het uitschroeven achteraf: voor de hierboven vermelde redenen wordt het later uitschroeven van de schroef gemakkelijker dankzij het behoud van de bestendigheid van het schroefmateriaal. Vermindert het risico van barstend en splijtend hout: door voor te boren, wordt het risico van barsten en kloven in het hout verminderd, vooral bij het bevestigen van de plankuiteinden; in dat geval is voorboren verplicht volgens het eenvormig technisch dossier DTU 51.4, ongeacht de gebruikte houtsoort.
Tijdswinst bij harde houtsoorten: voorboren impliceert geen tijdsverlies en verlies van productiviteit, zoals sommigen denken, wel integendeel, vooral bij harde houtsoorten. Het boren van het gat (met een aangepaste boor) en het indraaien van de schroef gaan bijzonder snel wanneer er werd voorgeboord, zelfs bij gebruik van uitzonderlijk harde houtsoorten. Bovendien is er geen aanlooptijd voor de schroef nodig. Om snel en efficiënt te kunnen werken, raden we aan twee schroefboormachines te gebruiken: de ene uitgerust met de boorstift en de andere met het schroefbit. Bij bevestiging zonder voorboring is een lange aanlooptijd nodig en dringt de schroef slechts langzaam in het hout in, ook al gebeurt het boren en het schroeven in één beweging. Het is dan ook belangrijk om de bewerkingstijd bij de twee methodes te vergelijken op basis van de efficiëntie, de kwaliteit en het globale risico (breuk, losschroeven).

Modellen

modele-s hardwood-clip-img-S hardwood-clip-3mm
modele-mhardwood-clip-img-S hardwood-clip-5mm
modele-l hardwood-clip-img-L hardwood-clip-7mm

Formaten

HardwoodClip-DIY

CLASSIC ± 11 m2*

Inhoud van de kit:
 • 185 HardWood Clip®-bevestigingen
 • 200 SPAX®-schroeven
 • 2 torx-bits T-STAR plus (50 mm)
 • 1 boren HSS Ø 3 mm
 • 12 pluggen in Ipé (Ø 10 mm)
 • 3 stijve afstandshouders
 • 1 instructieboekje
  Op aanvraag: er zijn tappen in Padoek, Accoya en Kebony verkrijgbaar.
Geschatte gedekte oppervlakte
Breedte van de planken 100 mm 120 mm 140 mm
Gedekte oppervlakte met 1 CLASSIC-kit** ± 8 m2 ± 9,5 m2 ± 11 m2

PRO ± 27 m2*

Inhoud van de kit:
 • 450 HardWood Clip®-bevestigingen
 • 500 SPAX®-schroeven
 • 3 torx-bits T-STAR plus (50 mm)
 • 2 boren HSS Ø 3 mm
 • 50 pluggen in Ipé (Ø 10 mm)
 • 8 stijve afstandshouders
 • 1 instructieboekje
  Op aanvraag: er zijn tappen in Padoek, Accoya en Kebony verkrijgbaar.
Kit-HardWood Clip Ciffre Pro
Geschatte gedekte oppervlakte
Breedte van de planken 100 mm 120 mm 140 mm
Gedekte oppervlakte met 1 PRO-kit** ± 19,5 m2 ± 23 m2 ± 27 m2

Kit-Hardwood Clip

MINI ± 5 m2*

Inhoud van de kit:
 • 85 HardWood Clip®-bevestigingen
 • 100 SPAX®-schroeven
 • 1 torx-bit T-STAR plus (50 mm)
 • 1 boor HSS Ø 3 mm
 • 1 instructieboekje
Geschatte gedekte oppervlakte
Breedte van de planken 100 mm 120 mm 140 mm
Gedekte oppervlakte met 1 MINI-kit** ± 3,6 m2 ± 4,3 m2 ± 5 m2
* Breedte van de planken: 140 mm ** Afstand tussen draagbalken: ± 40 à 45 cm

Bevestiging HardWood Clip®

hardwood-clip-img-S
hardwood-clip-img-S
hardwood-clip-img-S

Afmetingen & kenmerken

3-4-img02
3-4-img02 3-4-img02 3-4-img02
Afstand tussen planken 3-4-img02 3-4-img02 3-4-img02
Max. toegestane uitzetting 2 mm 4 mm 6 mm
Max. toegestane krimp 10 mm 9 mm 8 mm
Gebruik*(vochtigheidsgraad van de planken op het ogenblik van de plaatsing) 3-4-img02 3-4-img02 3-4-img02
* Geval per geval aan te passen in functie van o.a. de houtsoort, de breedte van de planken, de omgeving, de richting en de weersomstandigheden.

SCHAAL IN KUNSTHARS
Materiaal van de schaal Polypropyleen englasvezel Hoogwaardigpolyethyleen Hoogwaardigpolyethyleen
Kleur Zwart Zwart Zwart
Staat van het oppervlak Niet-reflecterend Niet-reflecterend Niet-reflecterend
UV-bestendig ja ja ja
Bestand tegen hoge temperaturen Uitstekend Uitstekend Uitstekend
Bestand tegen lage temperaturen Uitstekend Uitstekend Uitstekend

VERSTEVIGINGSARMATUUR IN ROESTVRIJ STAAL
Materiaal van de armatuur roestvrij staalAISI 304Hoge hardheid roestvrij staalAISI 304Hoge hardheid roestvrij staalAISI 304Hoge hardheid
Kleur Zwart door bruineren Zwart door bruineren Zwart door bruineren
Staat van het oppervlak Niet-reflecterend Niet-reflecterend Niet-reflecterend
Afmetingen 25 mm x 22,5 mm x 1,3 mm 25 mm x 22,5 mm x 1,3 mm 25 mm x 22,5 mm x 1,3 mm

SPAX®-schroeven

3-4-img03

Afmetingen & kenmerken

3-4-img04

Materiaal Roestvrij staal A2 AISI 304
Diameter 4 mm
Lengte 45 mm
Indruk Torx-gleuf T15 SPAX T-STAR plus
Kleur Antiekbruin
Corrosiebestendigheid Zeer hoog
Technische kenmerken van het aanbrengen van de groeven
Diktevan de planken* Alle plankdiktes vanaf 20 mm (20 – 21 – 25 – 28 – 32 – 48 mm)
Breedtevan de planken* Alle plankbreedtes tot 145 mmRespecteer de vereiste slankheidsgraad voor de houtsoort. Daarboven wordt geval per geval bekeken, naargelang van de houtsoort, de dikte, de plaatsingsomstandigheden …Mengen van de breedtes mogelijk bij eenzelfde bouwwerk
* Geval per geval aan te passen in functie van o.a. de houtsoort, de breedte van de planken, de omgeving, de richting en de weersomstandigheden.
3-5-img01
  3-5-img01

PROFIELEN

TWIN

Symmetrisch en omkeerbaar

Het TWIN™-profiel is perfect symmetrisch en omkeerbaar. De twee kanten van de planken kunnen worden gebruikt.

Naargelang van de afwerking van de kanten maakt het TWIN™-profiel het mogelijk om de plankenvoorraad te verminderen (1 kant glad/1 kant gegroefd of 2 kanten verschillend gegroefd) of om de verliezen te beperken door bij de plaatsing de mooiste kant te kiezen (2 kanten glad of 2 kanten identiek gegroefd). Het TWIN™-profiel kan makkelijk worden vervaardigd bij het schaven van de planken of in de werkplaats op de freesbank met behulp van een gewone plank (geen afrondingen aan de binnenkant in dit geval), profielmessen of een frees. Het profiel kan ook ter plaatse worden gerealiseerd, bij de plaatsing, met behulp van een Lamello® of gelijkaardige frees. Bij gebruik als gevelbekleding kunnen de planken afhankelijk van het gekozen bevestigingsmodel meer of minder worden opengewerkt, voor zover de omstandigheden en de regels dat toelaten. 3-5-img02
Toepassingen : terrassen, gevelbekledingen en buiteninrichtingen
 • 1. Kleine straal ter hoogte van de buitenrand voor een perfecte afwerking en om ieder risico van barsten en splinters te vermijden
 • 2. Binnenste afrondingen voor een perfecte positionering van de schroefkop en om de plaatsing van de volgende plank te vergemakkelijken
 • 3. Groef symmetrisch met V-vormig profiel om ieder risico van stilstaand water te vermijden
3-5-img02

Varianten

(niet-beperkende lijst)

3-5-img03

3-5-img03
3-5-img03

DROP

Overlappingsprofiel voor gevelbekledingen en terrassen

Met het DROP™-profiel kan de zichtbare ruimte tussen de planken verminderd worden, zonder de nodige afstand in gevaar te brengen die wordt gegeven door de HardWood Clip® of de SoftWood Clip™-bevestigingen en die nodig is om het hout te laten bewegen. Bij gebruik als gevelbekleding kunnen de planken afhankelijk van het gekozen bevestigingsmodel meer of minder worden opengewerkt, voor zover de omstandigheden en de regels dat toelaten.

3-5-img05

Toepassingen : terrassen, gevelbekledingen en buiteninrichtingen
 • 1. Kleine straal ter hoogte van de buitenrand voor een perfecte afwerking en om ieder risico van barsten en splinters te vermijden
 • 2. Overlappingstong met druppelvangerprofiel voor gebruik als gevelbekleding
 • 3. Afgerond voor een perfecte overlapping
3-5-img02
hardwood-clip-img-S
hardwood-clip-img-S
hardwood-clip-img-S

Aanbrengen van groeven met de freesmachine (type Lamello®)

Het aanbrengen van groeven met een groevenfreesmachine is aanbevolen voor sterk generfde en weinig stabiele houtsoorten. Het kan ook een alternatief zijn wanneer men niet over vooraf gegroefde planken beschikt.

3-5-img06
3-5-img06

Vereenvoudigd plaatsingsplan

3-6-img02

3-6-img01

HWC-bardage01

Vastschroeven van de gevelbekledingsplanken op de kepers.

De gevelbekledingsplanken worden in een hoek van 45° rechtstreeks op de kepers geschroefd met behulp van de bevestiging.

  • Dit garandeert dat de planken tijdens de plaatsing perfect op hun plaats blijven zitten, vooral bij verticale gevelbekleding.
  • Garandeert de stabiliteit van de gevelbekleding.
  • Beheerst de overlangse blokkering van de planken, vooral bij verticale gevelbekleding.
  • Controleert de richting waarin het hout beweegt.

Gemak en tijdswinst bij de plaatsing dankzij de in de bevestiging geïntegreerde afstandshouder.

De afstandshouder in de bevestiging garandeert dat de afstanden tussen de planken bij de plaatsing steeds even groot zijn.

Dankzij de afstandshouder die in de HardWood Clip®-bevestigingis geïntegreerd, is het niet langer nodig om bij elke plank te controleren of ze parallel ligt alvorens ze te bevestigen.

Zodra de eerste plank is bevestigd, garandeert de afstandshouder in de bevestiging een regelmatige en constante afstand. Een controle op enkele punten volstaat.
HWC-bardage02

3 inkepingen naar keuze.

De gewenste esthetiek dankzij drie bevestigingsmodellen.

De gevelbekleding kan gesloten of opengewerkt worden volgens het gekozen bevestigingsmodel, op voorwaarde dat de omstandigheden en de regels dit toelaten.

  hardwood-clip-img-S
  hardwood-clip-img-S
  hardwood-clip-img-S

Vereenvoudigde plaatsingsplannen

  hardwood-clip-img-S
  hardwood-clip-img-S

Back to Top